ANTALYA ENDEMİK VE NADİR ÇİÇEKLER PROJESİ

Antalya ilinin sahip olduğu endemik ve nadir floristik değerlerin tanıtılması amaçlanan proje dahilinde “Antalya Endemik ve Nadir Çiçekleri” kitabı hazırlanarak basılmıştır.

2014 yılında Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) yürütücülüğünde arazi çalışmalarına başlanan ve günümüze kadar Antalya yereliyle kurumumuzu yazınsal çalışma anlamında en çok bir araya getiren Antalya Endemik ve Nadir Çiçekleri çalışmaları 2016 yılı vejetasyon dönemi dahil olmak üzere sürdürülmüştür. Expo 2016 Antalya Ajansı tarafından desteklenen çalışmamızda, derneğimiz tarafından “Çiçek ve Çocuk” temalı ve “Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya” sloganıyla bütünleşen EXPO 2016 organizasyonu kapsamında Antalya ilinin sahip olduğu endemik ve nadir floristik değerlerin tanıtılması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmalara öncelikli olarak Antalya’nın sahip olduğu endemik bitki türlerinin tespiti ile başlanmıştır. Antalya Endemik Bitki Türleri Listesi, Türkiye Florası başta olmak üzere, ilgili floristik kaynaklar taranarak bitki taksonomisi metodolojisine uygun olarak tam ve güncel olarak listelenmiştir. Düzenlenen arazi çalışmalarında iki binin üzerinde bitki örneği fotoğraflanmış, içerisinde gerek endemizm gerekse nadirlik yönünden ön plana çıkanlar seçilerek 33 arkeolojik ve ekolojik önem arzeden bölge eşliğinde toplam 333 bitki taksonu ile 752 sayfalık “Antalya Endemik ve Nadir Çiçekleri” kitabı hazırlanarak basılmıştır. Uluslararası Expo 2016 organizasyonu kapsamında kitabımız yine derneğimiz tarafından tercüme edilerek İngilizce olarak da yayımlanmıştır.