Hakkımızda

Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK), öncelikli olarak Antalya İli’nde biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları ve bilhassa salep hammaddesi eldesi amaçlı tahrip olan doğal yayılışlı orkide türlerini korumak, bu düşünceyi yaygınlaştırmak bu yönde eğitim ve kültürel etkinliklerde bulunmak, araştırmalar yapmak, kollar halinde organize ederek doğa koruma çalışmaları yapmak amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. Derneğimizin oluşumunun öncelikli amacı, alanlarında uzman doğa gönüllülerinin koruma biyolojisi felsefesi içerisinde bilimsel metodolojiye uygun ancak her türlü akademik çıktı kaygısından uzak amatör bir ruhla doğa koruma, eğitimi ve tanıtımı çalışmaları yapmaktır. Sadece 2019-2020 yılları arasından basında 40 tan fazla habere konu olmuştur. 

YÖNETİM KURULU

KURUMSAL İLETİŞİM VE ORGANİZASYON

AR-GE VE PROJELER

İDARİ İŞLER

BİLİŞİM VE SOSYAL MEDYA