Antalya Endemik ve Nadir Çiçekleri Projesinde Yeni Bir Bitki Türü Keşfedildi

Kurumumuzun yürütücüsü olduğu Antalya Endemik ve Nadir Çiçekleri projesi kapsamında, Antalya'nın tüm bölgelerinde derneğimiz tarafından yürütülen detaylı arazi çalışmaları sırasından Gazipaşa İlçesi-Taşeli Platosu arasında yer alan topografyası oldukça ilginç bölgede yeni bir karanfil (Dianthus) türü keşfedilfi. Çalışmayı yürüten akademisyen ekip tarafından arazi ortamında ilginç taksonomik karakterleriyle dikkat çeken bitki üzerinde yürütülen detay çalışmalar ve bölgeye meyvelenme döneminde yapılan arazi ve populasyon çalışmalarıyla ülkemizde bir yıllık bitki grupları içerisinde yer alan hayat formu, bir bireyinde 300'e varan çiçek sayısı, farklı çanak yaprak (sepal), desenli taç yaprak (petal) karakterleriyle öne çıkan türün litaratürde henüz keşfedilmeyen ve bilim dünyası için yeni bir bitki türü olduğu anlaşıldı. Daha detay tohum yüzeyi ve kromozom yapı analizleriyle farklılık moleküler seviyede de ortaya kondu. Karanfilgiller ailesinde (Caryophyllaceae) ailesine mensup Karanfil Cinsi (Dianthus) içinde yer alan türe, benzer türlerden en belirgin ayrılan çok sayıda çiçek taşıması karakterine izafeten Dianthus multiflorus (Bolçiçek karanfili) ismi verildi (multi: çok, florus: çiçek). 

Dianthus multiflorus bilimsel yayını için tıklayınız.

Bu Etkinlik İle İlgili Projeler