Antalya endemizm merkezleri içerisinde en önemlilerinden biridir Tahtalı Dağı... Etekleri Akdeniz’e ulaşan bu görkemli yükseltinin zirvesinin denizden yaklaşık 10 km gibi kısa bir mesafede bulunması, bitki türlerinin nadirliğini tetikler. Ani topoğrafik ve iklimsel değişimlerin floraya etkisi konusunda Antalya ili için verilebilecek en güzel örnektir. Deniz seviyesinde Olympos ve Phaselis Antik Kentleri’nin sırtını yasladığı ulu Tahtalı Dağı, üst seviyelere doğru kademeli çıkışa paralel değişen flora elemanlarıyla 2365 m’lik zirvesinde adeta taçlanır. Yükseldikçe kumullar makiye, makiler kayalık habitat yapıları eşliğinde ormana dönüşür. Alt kesimlerde Kızılçam baskınken, üst kesimlerde Ardıç ve Sedir rol alır. Ağaçlar yaklaşık 1800 m’de son bulur, yerini dağın florasında olağanüstü zenginliği barındıran hareketli taşlık yamaçlara bırakır. Zirve, aynı zamanda Beydağları Sahil (Olimpos) Milli Parkı’nın en yüksek noktasıdır. Dağın bulutlarla dört mevsim dans ettiği taşlık yamaçlar, dünya üzerinde sadece bu bölgede yayılış gösteren bitki türlerinin evi niteliğindedir.