Milli parklar içerisinde veya yakın çevresinde kurulmuş antik kentler, bölgenin günümüzde olduğu gibi geçmiş dönemlerde de insan yerleşiminde önemli merkezler olduğunun göstergesidir. Bunlara verilebilecek en iyi örneklerden biri Phaselis Antik Kenti’dir. M.Ö. yaklaşık 691 yılında Argos’lu veya Lindos’lu kolonistler tarafından kurulduğu düşünülen kent, M.Ö. 46 yılından itibaren bir Likya kenti olarak varlığını devam ettirmiştir. Deniz güzergahı üzerindeki uygun konumu ve üç doğal limanıyla kısa zamanda önemli bir ticaret kenti olmuştur (Arslan & Tüner Önen, 2014). Phaselis Antik Kenti ve Teritoryumu hakkında Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde yürütülen disiplinlerarası araştırma projesiyle her geçen gün yeni bulgular ortaya konmaktadır (phaselis.org). Olimpos-Beydağları Milli Parkı sınırları içinde kalan Phaselis Antik Kenti’nin florasına ilişkin yapılan yakın dönemdeki çalışmalarda 57 aileye ait 191 cins ve 20’si ülkemize endemik olmak üzere 233 bitki taksonu tespit edilmiştir (Göktürk, 2015). Bunlardan bazıları, geçmişte ilk kez bu bölgede keşfedilmiş, bilimsel adını Phaselis’ten alan bölgeye özgü türlerdir. Kaynaklar:  Arslan M., Tüner Önen N. 2014. Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması 2013, ANMED, Cilt.XII, ss.189-195. Göktürk, R. S. 2015. Phaselis Antik Kenti Florası I, Flora of the Ancient City of Phaselis I, Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi, 2015: 81-131.