“EUREKA” PROJEMİZ ERASMUS+ KAPSAMINDA 2019 EYLÜL DE DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI

Yürütücülüğünü ASSOCIATION ALPES DE LUMIERE (Fransa) yaptığı ''Ecological Understanding of Risks of the Environment through a deeper Knowledge and Awareness'' EUREKA - 4 Farklı ülkeden (Fransa,Türkiye,İtalya ve Yunanistan) toplam 4 dernek ve lise seviyesindeki okulların işbirliği ile yürütülmektedir. AB tarafından finanse edilen Erasmus+ KA2 Programın kapsamında 2 yıllık olarak yürütülmektedir.

- okul bağlamında (dijital yeterlilikler, kültürler arası değişimler, vb.) yeni bir eğitim biçimi geliştirerek okuldan ayrılanları azaltmak;

- 15-24 yaş arası aktif nüfusun işsizlik oranını azaltmak (örn. yeni müfredat, eleştirel düşünürler oluşturmak vb.);

- bilinçli bir akademik seçim için daha iyi oryantiring pasajlarını teşvik etmek;

- öğrencilerin çevresel sürdürülebilirlik, ekolojik ayak izi ve iklim değişikliğinin etkileri (örneğin kirlilik ve sera gazı emisyonları) hakkında daha iyi bir bilgi birikimini teşvik etmek.

Bu Proje İle İlgili Etkinlikler