“BİRLİKTE Projesi” 2018-2020 arasında Sivil Toplum Örgütlerinin kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla geliştirilmiştir

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından, yerel Sivil Toplum Örgütlerinin kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla geliştirilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen ''BİRLİKTE'' programına ANTOK olarak katılmaya hak kazandık. 2 Yıl süren programı güzel anılar ve başarılar ile sonuçlandırdık.

İki yıl süren ( 2018 Eylül-2020 ağustos) BİRLİKTE programının açılışında Her bir örgüt için hazırlanan animasyonların ardından STGM Genel Koordinatörü Tezcan Abay ve Birlikte Projesi Koordinatörü Tuğçe Bahadır ilk konuşmalarını gerçekleştirdi.

BİRLİKTE'nin salt bir hibe programı olmadığını söyleyen Bahadır ise STÖ'lere verilecek olan kurumsal rehberliğin ise programı güçlendiren öge olduğunu aktardı. Programda, STÖ'lere finansal destek sağlarken aynı zamanda mentorlar aracılığıyla bir yol arkadaşlığı da yapılacağını anlatan Bahadır, buradaki amacın ilk olarak örgütlerin yönetimsel süreçlerini güçlendirmek olduğunu belirtti. BİRLİKTE'nin  STÖ'lerin yolculuğunda daha güçlü adımlar için bir katkı olduğunun altını çizen Bahadır, bu süreçte karşılıklı deneyimlerle hem STGM'nin hem de hibe yararlanıcısı örgütlerin güçleneceğini ve zenginleşeceğini de söyledi.

Bu Proje İle İlgili Etkinlikler