ANTALYA’NIN BEŞİ BİR YERDE

Antalya İli’nde yayılış gösteren ve acil eylem gerektiren kritik olarak tehlike altındaki (CR-Critically Endangered) beş bitki türünün populasyon durumlarının belirlenmesi ve koruma önlemlerinin alınması amacıyla 2012-2015 yılları arasında sürdürülmüştür.

“Antalya’nın Beşi Bir Yerde” projesi, Antalya İli’nde yayılış gösteren ve acil eylem gerektiren kritik olarak tehlike altındaki (CR-Critically Endangered) beş bitki türünün populasyon durumlarının belirlenmesi ve koruma önlemlerinin alınması amacıyla 2012-2015 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. İzleme çalışmalarına WWF-Türkiye, Türkiye’nin Canı Hibe Programı kapsamında başlanan ve Antalya ilinde yayılış gösteren beş lokal endemik ve kritik olarak tehlike altındaki bitki türü üzerine yürütülen projede, çalışılan türlere ait korunum bölgeleri oluşturulmuştur.Proje kapsamında, Kemer Orkidesi (Ophrys climacis),  Side Canavar Otu (Orobanche sideana), Kaputaş Andızotu (Inula sechmenii), Kangay (Rhaponticoides hierroi), Olimpos safranı (Crocus wattiorum)  türleri incelenerek bu türlerin yayılış bölgelerinde sürekli arazi çalışmaları yapılmış ve  yeni yayılış alanları keşfedilmiştir. Projr çıktıları arasında  Antalya’nın Beşi Bir Yerde Belgeseli, A2 boyutlu posterler veTanıtım tabelaları bulunmaktadır. 2015 yılına ait veriler dahil olmak üzere yeni yayılış verileri sürekli bölge Orman ve Su İşleri Bakanlığı kurumlarından DKMP İl Şube Müdürlüğü ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile eş zamanlı olarak paylaşılmış ve bölgede yayılış gösteren kritik olarak tehlike altındaki bitki türlerinin resmi raporlarla belgelenmesi sayesinde “Kemer Kesme Boğazı HES” proje aşamasında gerekli izinleri alamadığı için durdurulmuştur.

Bu Proje İle İlgili Etkinlikler