ANTALYA YEREL VE YÖRESEL ÜRÜN ENVANTERİ

Kırsal kalkınmanın sağlanması, turizmin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırmasını hedef alan çalışmada Antalya bölgesinde bulunan 100 adet ürün arazi çalışmalarıyla yerinde saptanmış, ürünleri hazırlayan kişilerle görüşülmüş ve coğrafi işaretlemeler yapılmıştır.

Turizm ve tarım şehri olarak bilinen Antalya, geçmişten günümüze birçok ürünü taşımayı başarmıştır. Ancak kırsalda şehir merkezlerine göçün artması, bu ürünleri bilen ve/veya yapan ustaların azalmasına ve bu değerlerin kaybolmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Antalya Yerel ve Yöresel Ürün Envanteri projesinde Antalya'nın sahip olduğu bu ürünleri belirlemek ve ürünlerin değerlendirilmesini sağlayarak kırsal kalkınmada yol gösterici olabilmektir. Bu amaçla proje süresince sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi ve tüm köylere ulaşabilmek için birçok kanaldan anket ve veri toplama çalışmaları yapılmıştır. Projenin ana materyali olarak hazırlanan anket formu sadece Antalya'nın yerel ve yöresel ürün çeşitliliğini değil, kültürel ve doğal zenginliklerini de tanımlaya yönelik sorular içermektedir. Proje üç aşamada sürdürülmüş olup, ilk aşamada ilçe belediyelerinde görev yapan koordinatörlerle toplantılar ve bilgi aktarımları yapılmıştır. İkinci aşamada, ilçe koordinatörleri aracılığıyla her ilçede köy muhtarlarıyla anket çalışması yapılmış, her ilçeye ait önemli ürünler belirlenmiştir. Projenin üçüncü ve son aşamasında ise yapılan anketler değerlendirilerek her ilçede öne çıkan ürünler belirlenmiş ve bu ürünler hakkında detaylı bilgilere ulaşılmıştır. Proje sonucunda Antalya ve ülkemiz için birer hazine olduğu düşünülen 100 adet yöresel ürün tespit edilerek coğrafi işaretlemeleri yapılmış ve ürünler gelecekteki çalışmalara kaynak niteliğinde olacağını düşündüğümüz bir kitap olarak basılı hale getirilmiştir.

Bu Proje İle İlgili Etkinlikler