Antalya Orman Kaynakları Koruma Uygulamaları- CONIFERA

CONIFERA, orman yönetimi ve yerel çevrenin korunması ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili paydaşlarla işbirliği kurarak, orman altında yayılış gösteren endemik ve kritik tehlike altındaki bitki türlerinin izlenmesi, korunması ve gelecek nesillerinin garantiye alınması konularında AB müksebatıyla uyumlu yöntemler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Antalya Orman Kaynakları Koruma Uygulamaları- CONIFERA projesi Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK, Türkiye) ve Hellenic Society for the Protection of Nature (HSPN-Yunanistan) ortaklığında, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yürütülmektedir. CONIFERA projesi Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı III Dönem (CSSP-III) kapsamında desteklenmektedir. Sivil Toplum Destek Programı, sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini geliştirmeyi hedefleyen bir program olup, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı koordinasyonunda devam etmektedir. Programın sözleşme makamı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

Kentimizde çevre konularında çalışan STK'ların hem kendi aralarında hem de kamu yetkilileriyle iş birliği eksikliği; finansman kaynaklarına yetersiz erişim; yasal hakları ve ilgili mevzuat hakkında yetersiz bilgi; halkı harekete geçirememe ve gönüllüleri çekememe; kamu kurumlarının çevre STK'larına karşı olumsuz tutumu önemli sorunlar arasında yer almaktadır. "Antalya Orman Kaynakları Koruma Uygulaması- CONIFERA" projesi bu bakış açısına göre oluşturulmuştur.

 

Türkiye'de özellikle Antalya ilinde habitat ve tür tahribatının en önemli nedeni, doğaya ilişkin bilgi eksikliği ve koruma ihtiyacıdır. Bu, ancak doğal yaşam alanlarımız ve türlerimiz hakkındaki anlayışı ve farkındalığı artırarak çözülebilir. Bir insanın tanımadığını sevmesi veya koruması mümkün görünmemektedir. Bu amaçla doğa koruma bilincinin artırılmasında doğa araştırma, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Sivil toplumun bu çalışmaları kamu kurumları tarafından kabul edilen bilimsel metodolojiye uygun olarak gerçekleştirmesi, öncelikle yerelde çevre koruma konularında çalışan STK'larının kapasitelerinin artırılması ile mümkündür.

Bu kapsamda CONIFERA projesi ile hazırlanan ANCEP (Antalya Çevre Platformu) ile Antalya’da faaliyet gösteren STK’ların tanıtımı yapılacak ve birbirleri arasındaki iletişim bağları güçlendirilecek, yapılacak eğitimler ve bilgilendirme toplantıları ile proje kapsamında belirlenen hedef türler karar vericiler ve yerel halka tanıtılarak koruma önlemlerinin alınması sağlanacaktır.

Bu Proje İle İlgili Etkinlikler