Antalya Genç İklim Liderleri Platformu

Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK), Çevre, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) ve Muratpaşa Belediyesi ortaklığında başlatılan, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi iştirakçi olduğu Antalya Genç İklim Liderleri Platformu Projesi iklim kriziyle bölgenin gençleri öncülüğünde mücadele etmeyi hedeflemektedir.

Antalya, Akdeniz kıyısındaki konumuyla ülkemizde iklim krizi paralelinde küresel ısınma ve iklim değişikliğini Türkiye’de en fazla hisseden illerdendir. Kentin doğal ve kültürel zenginlikleri, coğrafi konumu, konforlu yaşamı, tarımsal olanakları, Antalya'yı yerleşmek için birçok kente göre daha çekici kılmaktadır. Gerek yurtiçi gerek yurtdışından yoğun göç alan Antalya’da artan nüfus nedeniyle iklim değişikliği etkileri daha da hissedilir hale gelmiştir. Yakın dönemde yaşanan ve aşırı sıcak geçen yaz ayları, orman yangınları, şiddetli fırtına ve su baskınları bu değişimin en açık kanıtıdır. Değişimin daha hissedilir boyutlara ulaştığı kentte STK’lar, kamu kurumları ve yerel yönetimler tüm paydaşlarla birlikte krizin çözümü için adımlar atmaya başlamıştır. Bu işbirliği içerisinde, gelecekte karar verici pozisyonunda olacak gençlerin bugünden iklim politikasına katılmalarını sağlamak, gerekli temsiliyet mekanizmalarını yaratmak oldukça önemlidir. Antalya Genç İklim Liderleri Platformu (AGİP) Projesi, ülkemizde ve bölgemizde eksikliği her geçen gün daha hissedilir olan çevre konularında etkin rol alan kurumların gençlerle işbirliğini pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

AGİP eylemi iklim krizi odağında lise seviyesinde bölge gençliğinin öncülüğünde, profesyonel bakış açısıyla bilimsel yönü kuvvetli, yoğun medya ve görünürlük faaliyetleriyle de amatör bir ruhla iklim krizi etkilerinin Antalya’da azaltılmasına yönelik, çevre değerlerinin sürdürülebilir olması üzerine çalışan bölge kurumlarının da katkısıyla geliştirilecek toplu bir çevre aksiyonudur.

Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK), Çevre, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) ve Muratpaşa Belediyesi ortaklığında ön çalışmaları başlayan projeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi iştirakçi olarak destek verecektir. Proje kapsamında ortaklar birçok toplantı gerçekleştirmiş, konu ile ilgili çalışmalarına başlamışlardır. 

Bu Proje İle İlgili Etkinlikler