Orchis punctulata Steven ex Lindley

Noktalı orkide (Nadir)

Noktalı orkide labellumundaki leke biçimindeki renklenmeler nedeniyle bu isimle anılır (punctulata: noktacıklı). Nisan-mayıs döneminde 1350 m yüksekliğe kadar olan çayırlık alanları, zeytinlikleri, orman altı ve açıklıklarını tercih eder. Genellikle gürbüz yapısıyla tanınan Noktalı orkide, 70 cm’ye kadar boylanabilir. Yapraklar genellikle tabanda, 4-6 adet, dikdörtgensi mızraksı biçimli, yaklaşık 25 cm uzunluğundadır. Çiçekler yoğun dizilişli olup 20-60 adettir. Sepaller birbirine yakın ve miğfersi duruşlu, sarımsı yeşil renklidir. Labellum üç parçalı, yaklaşık 10 mm uzunluğunda, sarı renkli, merkezde kırmızı-kahverengi noktalı; loplar sarı renkli, uçlara doğru kırmızımsı kahverengiden morumsuya kadar değişen renklerde; yan loplar şeritsi biçimli, küt uçlu, orak biçiminde dönüşlü, orta loplar ortasında sivri çıkıntılıdır.