Himantoglossum comperianum (Steven) P.Delforge

Meşe orkidesi (Nadir)

Orkidegiller ailesine mensup türlerin morfolojik ayrımlarında yaşanan zorluklar, geçmişte çok sayıda bitki türünün cins seviyesinde bile isim değişikliğine neden olmuştur. Buna en iyi örneklerden biri Himantoglossum comperianum türüdür. Tür, bilim dünyasına tanıtıldığı ilk dönemde Orchis cinsi içerisinde değerlendirilerek Orchis comperiana olarak yayımlanmıştır. Daha sonra dört adet, uzun ve oldukça ince labellum segmentleri taşıması nedeniyle bu cinsten ayrılmış, tek tür içeren monotipik bir cins yapılarak Comperia olarak adlandırılmıştır. Yakın dönemde tür üzerine yapılan araştırmalarla bu karaktere sahip benzer taksonların tümü bir arada Himantoglossum cinsi içerisinde değerlendirildiğinden taksonun günümüzde geçerli ismi Himantoglossum comperianum’dur (Deniz, 2012).

Nisan-mayıs aylarında çiçeklenen tür genellikle ormanlık ve meşelik alanlarda 500-1750 m yükseklik aralığında yayılış gösterir. Bitki 60 cm’ye kadar boylanabilir. Yapraklar 3-4 adet olup 15 cm’ye kadar uzayabilir, dikdörtgensiden mızraksı biçimliye kadar değişen şekillerdedir. Çiçek durumu silindirik ve seyrek çiçekli olup brakteler şeritsi mızraksı biçimlidir. Sepaller kapalı biçimde miğfer oluşturur, zeytin yeşilinden morumsu lekeliye kadar değişen renklerde olup yaklaşık 2 cm uzunluğundadır. Labellum üç loplu, tabanda kırmızımsı veya beyaz renklidir. Orta lop iki parçalı, tüm loplar ince yapılı ipliksi biçimde aşağı sarkıktır. Kolumna kahverengimsi mor renkli, yaklaşık 5 mm uzunluğundadır.

Kaynak: Deniz, İ.G. 2012. Orchidaceae, Himantoglossum, Ophrys. Şu eserde: Güner A., Aslan S., Ekim T., Vural M. & Babaç, M.T. (edlr). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.

Diğer Bazı Bitkilerimiz