Alyssum lepidotum Boiss.

Pullu kevke (Endemik)

Alyssum lepidotum ülkemizin Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde dağınık bir yayılış gösterir. Sahip olduğu pulsu tüy yapısı türün bilimsel ve dilimizdeki adlandırmasında etkili olmuştur (lepidotum: küçük pullu).  Yaz mevsiminin gelmesiyle çiçeklenmeye başlar. Genellikle 1000-2300 m’ler aralığındaki dağlık step bozkırlar, kayalık bölgeler ve kireçtaşlı hareketli yamaçlar türe ev sahipliği yapar.

Gövdeleri 7 cm’ye kadar boylanabilen ve öbek oluşturan çok yıllık bitkilerdir. Verimsiz sürgünlerde bulunan yapraklar kiremitsi dizilişli, darca eliptik biçimli ve sivri uçludur. Gövde yaprakları ise şeritsi-mızraksı biçimlidir. Salkım çiçek durumları basit yapılı, ancak yoğun bir görünüme sahiptir. Petaller kaşıksı biçimli, uçta yenmiş gibi görünüme sahip veya iki lopludur. Meyveler ovat biçimli olup gri renkli pullarla kaplıdır.