Ornithogalum pamphylicum

Pamfilya akyıldızı, Güney yıldızı (Antalya Endemiği)

Dünya üzerinde sadece Antalya ilinde yayılış gösteren bu Akyıldız türü, 2002 yılında bilim dünyasına tanıtılmıştır. Birkaç lokaliteden bilinen tür, Saklıkent çevresinden mayıs ayında fotoğraflanmıştır. Yetişme ortamı olarak 1800-2300 m’ler arasındaki yükseklikleri, kireçtaşı ihtiva eden ormanlık veya step yamaçları ve nemli çayırlıkları tercih etmekte olan tür mayıs-haziran aylarında çiçeklenir.

O. pamphylicum soğanları ovat biçimli ve soğancıklıdır. Çiçek kümesi gövdesi dik duruşlu ve 3-15 cm boyundadır. Yapraklar 3-13 adet, çiçek kümesi gövdesinden uzun, şeritsi-ipliksi biçimli, tüysüz ve düz kenarlıdır. Salkım çiçek durumu silindirik şekilli olup 3-25 adet çiçek taşır. Periyant segmentleri çiçekli halde 1–2 cm uzunluğunda, meyveli halde ise 2-2,8 cm uzunluğunda, mızraksı veya dikdörtgensi-mızraksı biçimlidir; iç yüzeyi beyaz renkli, dış yüzeyi ise beyaz rengin yanında yeşil orta hatlıdır. Meyve kapsül tipte, ovat-silindirik biçimlidir. Tohumlar çok sayıda, siyah renkli, yarı küresel şekillidir.